SARIKAMIŞ TANITMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GELENEKSEL KETE GECESİ

Admin 18 Kasım 2019 Bizden Haberler
Derneğimizin Geleneksel Kete Gecesi 14 Aralık Cumartesi 2019 Saat 19 da Kara yolları Atölye Müdürlüğü (İstanbul Yolu)Varlık Mahallesi NO:8 06070Yeni Mahalle/ANKARA
SARIKAMIŞ TANITMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  GELENEKSEL KETE GECESİ

Demeğimizin 8. olağan genel kurul toplantısı 14/09/2019 tarihinde saat 14,30.da Altınpark Mahallesi Altınpark Cd.no:27-1 ANKARA  adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 21/09/2019 tarihinde ayni gündemle, ayni yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Toplantı yeri: Kars-Ardahan-Iğdır Kültür evi


Adres: Altınpark Mahallesi Altınpark Caddesi no:27/1 Altındağ-ANKARA


Genel kurul gündemi


1) Açılış.

2) Başkanlık divanının teşekkülü.

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.

5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.

6) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) ve derneği bağlı olduğu federasyonda temsil edecek asil ve yedek üyelerinin seçimi.

8) Dilek ve temenniler.

9) Kapanış.

 

Yorumlar